Macam Macam Puasa dan Keutamaan Puasa

Loading...
Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai macam macam puasa dan keutamaan puasa.
 
 
Puasa yang dilaksanakan oleh umat terdahulu paling tidak memiliki 4 (empat) bentuk, dan keempat bentuk itu masih banyak dipraktikkan oleh umat sekarang ini. Macam Macam Puasa itu sebagai berikut :
 
1. Puasa Orang Orang Sufi
 
Salah satu macam macam puasa yaitu puasa yang dilakukan oleh orang Sufi. Puasa ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan urusan dunia dan lebih mementingkan urusan akhirat yang dilakukan setiap hari dengan maksud menambah pahala. Contohnya : puasa para pendeta atau para rahib.
 
 
2. Puasa Bicara Oleh Kaum Yahudi
 
Salah satu dari macam macam puasa yaitu puasa bicara. Puasa Bicara ini dilakukan kaum yahudi, sebagaimana telah dikisahkan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya : “Jika kamu (Maryam) melihat seorang manusia maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini(Alquran Surah Maryam : 26).
 
 
3. Puasa Seluruh atau Sebagian Perbuatan (Bertapa)
 
Salah satu dari macam macam puasa yaitu puasa bertapa. Puasa seluruh atau sebagian perbuatan (bertapa) ini seperti puasa yang dilakukan oleh para pemelu agama Budha, sebagian orang Yahudi, dan kaum yang lain yang memiliki cara dan ritual yang telah ditentukan oleh masing-masing kaum tersebut.
 
 
4. Puasa Dalam Islam
 
Salah satu macam macam puasa yaitu puasa dalam ajaran agama Islam. Puasa ini memiliki aturan yang sangat manusiawi, sehingga puasa yang diisyaratkan sangat berbeda dengan puasa yang dilakukan umat terdahulu. Tidak terlalu ketat sehingga memberatkan kaum muslimin, juga tidak terlalu longgar sehingga mengabaikan aspek kejiwaan. Dan inilah yang menunjukkan akan keluwesan Islam.
 
 
 
| Keutamaan Puasa |
 
Keutamaan Puasa yaitu sangat besar karena puasa telah dikhususkan oleh Allah SWT bagi diri-Nya dan Dialah yang memberikan pahalanya sendiri, yaitu dengan melipatgandakannya bagi orang yang berpuasa dengan tanpa batas. Di dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda :Puasa itu untuk-Ku (Allah SWT) dan Aku yang memberi balasannya langsung. Dan, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiannya ketika berbuka dan ketika bertemu dengan Allah SWT. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah SWT dibanding minyak misk (kasturi)(HR. Bukhari).
 
 
Keutamaan Puasa lainnya yaitu :
1. Puasa itu memiliki keutamaan tiada banding nilainya, doa orang yang berpuasa tidak ditolak, dan orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, yaitu jika ia berbuka puasa, ia gembira karenanya, dan jika ia bertemu dengan Tuhannya, ia bahagia karena puasanya.
 
2. Keutamaan puasa dapat memberikan syafaat pada hari kiamat kepada oran yang berpuasa, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah SWT daripada harumnya minyak kasturi.
 
3. Puasa berkeutamaan sebagai perisai dan benteng yang paling kuat (yang mencegah) dari api neraka, dan barangsiapa berpuasa satu hari fi sabilillah, niscaya Allah SWT menjauhkan mukanya dari api neraka sejauh tujuh puluh tahun perjalanan, dan barangsiapa berpuasa satu hari ikhlas mengharapkan keridaan Allah SWT dan ia mati di dalam keadaan berpuasa, niscara ia akan masuk surga. Di surga itu, ada pintu yang disebut Rayyan, dari situlah orang-orang yang berpuasa masuk (surga) dan tidak seorang pun masuk melalui pintu itu selain mereka.
 
Sekian tulisan dari informasi ahli mengenai macam macam puasa dan keutamaan puasa, semoga tulisan informasi ahli mengenai macam macam puasa dan keutamaan puasa dapat bermanfaat.
 

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– M. Anis Sumaji dan M. Najmuddin Zuhdi, 2008. 125 Masalah Puasa. Yang Menerbitkan PT Tiga Serangkai : Solo.
Gambar Macam Macam Puasa dan Keutamaan Puasa
Gambar Macam Macam Puasa dan Keutamaan Puasa