Tata Cara Perhitungan Zakat Harta dan Dasar Perhitungannya

Hai Pembaca, kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai tata cara perhitungan zakat harta dan dasar perhitungannya.     1. Emas, Perak dan Uang (Simpanan)   Emas dan perak merupakan logam mulia yang merupakan tambang elok, sering dijadikan perhiasan...

Syarat Wajib Zakat dan Waktu Mengeluarkan Zakat

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai syarat wajib zakat dan waktu mengeluarkan zakat.     A. SYARAT WAJIB ZAKAT   Untuk dapat dikatakan sebagai zakat, harus memenuhi beberapa persyaratan yang diantaranya :   a. Mukmin dan...

Harta Kekayaan Yang Wajib Terkena Zakat

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai syarat-syarat harta kekayaan yang wajib terkena zakat.     Para ahli hukum (fikih) Islam berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan pengertian istilah kekayaan. Menurut Ulama-Ulama Mazhab Hanafi kekayaan adalah segala...

Macam Macam Zakat dan Pembahasannya

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai macam macam zakat.     Macam Macam zakat ini terbagi atas 2 (dua), yaitu zakat fitrah (jiwa) dan zakat maal (harta).   Menurut Pendapat Muhammad Daud Ali, Pengertian Zakat Maal...

Pengertian Zakat, Tujuan dan Pentingnya Zakat

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai pengertian zakat, tujuan zakat dan pentingnya zakat dilakukan.     Pengertian Zakat adalah suatu ibadah yang wajib dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta miliknya sendiri kepada orang yang...